การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่วิทยาการที่ทันสมัย
รวมทั้งการค้นคว้าวิจัยใหม่ๆในหมู่สมาชิกและผู้ปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
เพื่อให้มีการพัฒนาการดูแลสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น

{gallery}Gallery/g_smfm_2017{/gallery}


Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2016 - IGENCO