ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง

ชื่อ

สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)

ที่อยู่     

2 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 8 ซอยศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เบอร์โทรศัพท์     

02-7181489

เบอร์มือถือ     

087-6957659

เบอร์แฟ็กซ์     

02-7181488

เว็บไซต์

http://www.thai-smfm.com

 


Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2016 - IGENCO