ดาวน์โหลด
ปี 2562
1. รายละเอียดตารางการประชุมวิชาการประจำปี ครั้่งที่ 10 พ.ศ. 2562  
2. โปสเตอร์งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2562 
3. จดหมายประชาสัมพันธ์
4. แบบฟอร์มจองที่พัก   
5. แผนที่โรงแรม  
6. เกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดในรูปแบบ poster presentation  
7. PowerPoint การประชุม วันที่ 9 พฤษภาคม 2562   
8. PowerPoint การประชุม วันที่ 10 พฤษภาคม 2562   

9. PowerPoint

    การนำเสนอผลงานผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยของสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 

 
10. ประกาศฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒   
ปี 2561
1. รายละเอียดตารางการประชุมวิชาการประจำปี ครั้่งที่ 9 พ.ศ. 2561    
2. โปสเตอร์งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2561   
3. จดหมายประชาสัมพันธ์    
4. แบบฟอร์มจองที่พัก   
5. เกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดในรูปแบบ poster presentation    
ปี 2560
1. เอกสารงานประชุม 12th Asia-Pacific Conference on Human Genetics (APCHG 2017)  
2. เอกสารการประชุมวิชาการสัญจร พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4 (จ.เชียงราย)   
3. เอกสารการประชุมวิชาการสัญจร พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 (จ.อุดรธานี)   
4. เอกสารการประชุมวิชาการสัญจร พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (จ.นครศรีธรรมราช)   
5. เอกสารการประชุมวิชาการสัญจร พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 (จ.สระบุรี)   
6. จดหมายเชิญประชุม   
7. ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ   
ปี 2559
1.เอกสารเล่มประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 (ทั้งหมด)    
2. จดหมายเชิญประชุม   
3. กำหนดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559   
4. แบบฟอร์มลงทะเบียนประชุมวิชาการ ประจำปี 2559   
5. แบบฟอร์มจองห้องพัก 2559   
6. ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ   

 

Attachments:
Download this file (20180129_reservation-form-A4.pdf)แบบฟอร์มจองที่พัก[ ]183 kB
Download this file (25610125_public-relations-letter.pdf)จดหมายประชาสัมพันธ์[ ]392 kB
Download this file (A5_Maternal_9th-2561-6(final).pdf)รายละเอียดตารางการประชุมวิชาการประจำปี ครั้่งที่ 9 พ.ศ. 2561[ ]1701 kB
Download this file (AnnualConference2559.pdf)เอกสารเล่มประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 (ทั้งหมด) [ ]1228 kB
Download this file (AnnualConferenceschedule2559.pdf)กำหนดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 [ ]1332 kB
Download this file (booking_form_2559.pdf)แบบฟอร์มจองห้องพัก 2559 [ ]527 kB
Download this file (LetterOfApproval.pdf)จดหมายเชิญประชุม 2560[ ]505 kB
Download this file (LetterOfApproval_25590105.pdf)จดหมายเชิญประชุม 2559[ ]641 kB
Download this file (letter_62.pdf)จดหมายประชาสัมพันธ์[ ]480 kB
Download this file (MembershipApplication.pdf)ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ[ ]338 kB
Download this file (membership_application2559.pdf)ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ [ ]338 kB
Download this file (MFM_2560_1st_Saraburi.pdf)MFM_2560_1st_Saraburi.pdf[ ]1279 kB
Download this file (MFM_2560_2nd_Nakhon_si_thammarat.pdf)MFM_2560_2nd_Nakhon_si_thammarat.pdf[ ]1292 kB
Download this file (MFM_2560_3rd_Udonthani.pdf)MFM_2560_3rd_Udonthani.pdf[ ]1400 kB
Download this file (MFM_2560_4th_Chiang_Rai.pdf)MFM_2560_4th_Chiang_Rai.pdf[ ]1316 kB
Download this file (Poster_Maternal_2561-5(final).pdf)โปสเตอร์งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 9 พ.ศ.2561[ ]1639 kB
Download this file (Registration_form_for_annual_Conference_2559.pdf)แบบฟอร์มลงทะเบียนประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 [ ]1228 kB
Download this file (S__22429770.jpg)4. แบบฟอร์มจองที่พัก[ ]337 kB
Download this file (S__22429771.jpg)5. แผนที่โรงแรม[ ]212 kB

Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2016 - IGENCO