• #

การรับสมัคร และ การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริหาร
  • ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการบริหาร สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย) ประจำปี พ.ศ.2564 
  • จดหมายขอเชิญสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคม 
  • สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)
    วาระปี 2564 - 2567 (รับสมัครผ่านระบบออนไลน์) ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
  • ดูข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2563
 
  • การลงคะแนนเลือกตั้ง วันที่ 20 ธันวาคม 2563 - 20 มกราคม 2564
 

Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2016 - IGENCO