>>> คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน <<<

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10 พ.ศ.2562
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์แห่งอนาคต "MFM Beyond 2020"
ระหว่างวันที่ 08 - 10 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมเดอะซายน์ (The Zign Hotel) จ.ชลบุรี

1. รายละเอียดตารางการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2562

 

2. โปสเตอร์งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2562

 

3. จดหมายประชาสัมพันธ์

 

4. เกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดในรูปแบบ poster presentation

 


Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2016 - IGENCO