ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 9 พ.ศ.2561
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 4.0 เพื่อสุขภาพที่ดีของครอบครัวไทย
“MFM 4.0 for Smart Thai Family”
ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมเดอะเฮอริเทจ พัทยา บีช รีสอร์ท จ.ชลบุรี

1. รายละเอียดตารางการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2561


2. โปสเตอร์งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2561


3. จดหมายประชาสัมพันธ์


4. แบบฟอร์มจองที่พัก


5. เกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดในรูปแบบ poster presentation

 


Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2016 - IGENCO