ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 2nd Annual Academic Meeting of Thai Fetal Cardiologist Group
“Fetal Echocardiography: From basic to current practice”
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561
ณ ห้องดวงกมล โรงแรม สุโกศล กรุงเทพฯ

 

Attachments:
Download this file (Registration_form_second_TFCG.pdf)Registration_form_second_TFCG.pdf[Registration_form_second_TFCG.pdf]214 kB
Download this file (S__13484043.jpg)Poster2018_F_S_TFCG.pdf[เอกสารดาวน์โหลด]176 kB

Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2016 - IGENCO