• #

"สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย" ใช้อักษรย่อว่า "สพท." มีชื่อภาษาอังกฤษว่า "The Commodity Management Association of Thailand" ใช้อักษรย่อว่า "CMAT"

เครื่องหมายของสมาคม สมาคมนี้มีเครื่องหมายเป็นรูปวงจรการบริหารพัสดุ ประกอบด้วย วงกลมเล็กทึบ 6 วง  สีทอง ตรงกลางมีอักษรย่อว่า สพท.สีทอง ทับอยู่บนวงกลมใหญ่ทึบพื้นสีน้ำเงินเข้ม  ขอบรอบนอกสีแดงส่วนบนภายใต้ขอบรอบนอก  มีชื่อสมาคมเป็นภาษาไทยและชื่อภาษาอังกฤษอยู่ส่วนล่างสีแดงบนพื้นขาว

สำนักงานของสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เลขที่ 811  อาคารที่ทำการ
ฝ่ายวิชาการ ชั้น 1   กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของเรา

16 Sep 2017 07:21 - Super User
Smfm 2017

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 พ.ศ. [ ... ]

กิจกรรมของเราRead more...
16 Sep 2017 07:21 - Super User
Smfm 2016

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 7 พ.ศ. [ ... ]

กิจกรรมของเราRead more...
16 Sep 2017 07:21 - Super User
Smfm 2015

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 6 พ.ศ. [ ... ]

กิจกรรมของเราRead more...
16 Sep 2017 07:20 - Super User
Smfm2014

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 5 พ.ศ. [ ... ]

กิจกรรมของเราRead more...
16 Sep 2017 07:20 - Super User
Smfm2012

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 3 พ.ศ. [ ... ]

กิจกรรมของเราRead more...

Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2016 - IGENCO